1.2.   Obecní dům  -  Český ples - Boom Band

4.2.   Malostranská Beseda  -  koncert - Bílá Nemoc

8.2.   Olomouc Flora - Ples mezi květy - Boom Band

13.2. Obecní Dům - Boom Band

15.2. Ústí n.L. -  Ples Patriotů - Boom Band

22.2. Rakovník - Repre ples Rakona - Boom Band